was successfully added to your cart.

Cart

TOE HOLD FROM X-GUARD WITH BUCHECHA

By June 15, 2017 May 2nd, 2019 Jiu Jitsu Techniques
Jiu Jitsu Style

Author Jiu Jitsu Style

More posts by Jiu Jitsu Style