Cart

KEENAN CORNELIUS’ ARMBAR

By September 25, 2014 April 5th, 2019 Jiu Jitsu Techniques, People of Jiu Jitsu

Check out Keenan’s breakdown of his armlock finish from his World Jiu Jitsu Expo Super fight against Lucas Leite.

Jiu Jitsu Style

Author Jiu Jitsu Style

More posts by Jiu Jitsu Style